archief / downloads

Verslag bijeenkomst Philipserfgoed / november 2018

Het auditorium van Natlab was weer vol afgelopen maandag 19 november tijdens een speciale bijeenkomst over Philips erfgoed. De aanleiding voor de bijeenkomst was een studieproject van de faculteit bouwkunde naar de gebruiksgeschiedenis van 13 Philips gebouwen in Eindhoven en het feit dat Architectuurcentrum Eindhoven al weer 10 jaar de Open Monumentendag in Eindhoven organiseert. Dat doen we samen met tal van betrokken partijen, de gemeente, het Erfgoedhuis, het RHCE, de Van Abbestichting en tal van enthousiaste partijen en vrijwilligers. Opmerkelijk is dat Architectuurcentrum Eindhoven het enige architectuurcentrum in Nederland is dat de Open Monumentendag organiseert. Meestal doen gemeentes dat zelf of ze laten het over aan lokale erfgoedclubs. Waarom vinden wij het toch onze taak en uitdaging om Monumentendag in Eindhoven te organiseren? Erfgoedmensen wordt vaak verweten dat ze met hun rug naar de toekomst staan, en van architecten wordt vaak het tegenovergestelde beweerd: dat ze geen oog hebben voor het verleden…

Met de komst van de Nota Belvedere veranderde langzaam de omgang met en het denken over erfgoed in 1999. Deze nota stimuleerde de overheid een aanpak van ‘behoud door ontwikkeling’. Geen glazen stolp om een prachtig gebouw, maar kijken hoe een gebouw toekomstwaarde kan krijgen en onderzoeken welke ruimtelijke ingegrepen daarvoor nodig zijn… We zijn goed in Eindhoven in dat denken over de toekomst van en monument. Zeker als het Philipserfgoed betreft. Bovendien zijn de laatste jaren de erfgoeddiscussies verbreedt, zeker in Eindhoven. Er is een groeiende belangstelling voor en de inbreng van de burger in het bepalen wat erfgoed is en hoe hiermee om te gaan. De kennis en waardering die de burger met zich meebrengt, valt deels samen met de waardering van de expert, maar vult deze ook aan. In Eindhoven is wat dat betreft de invloed van erfgoedwaakhonden als de Henri van Abbe Stichting en de Stichting Wederopbouwerfgoed belangrijk voor het lokale erfgoeddiscours.

Kortom, een avond over erfgoed en hoe daarmee om te gaan met als gasten: Bernard Colenbrander, Hüsnü Yegenoglu, beiden verbonden aan de TU/e. Paul Diederen, architect en hoogleraar Transformational Design aan de TU/e. Hij vertelde onder meer over enkele door zijn bureau diederendirrix getransformeerde Philipsgebouwen. En tot slot Marc van Abbe en Jos Hüsken beiden actief in de Henri van Abbe Stichting, een groep van betrokken burgers die zich actief bemoeit met de erfgoeddiscussies in Eindhoven. Na de bijeenkomst werd er een kleine pop-up expositie geopend met maquettes van herbestemde Philipsgebouwen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox