agenda

Bijeenkomst: Symposium Biotope City 2020

(voor Engels zie onder)

Hoewel we getuige zijn van een groeiend verlangen naar de natuur, leven steeds meer mensen in kunstmatig geproduceerde dichte stedelijke centra. Dit symposium gaat in op de vraag hoe de natuur in steden moet worden geïnterpreteerd en hoe natuur gerelateerde ontwerpstrategieën helpen de actuele uitdagingen op gebied van duurzaamheid en klimaat aan te pakken.

 

In november 2002 vond de eerste internationale Biotope City conferentie plaats op de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze conferentie werd een nieuwe visie op de stad en stadsleven geïntroduceerd. De stad werd niet langer beschouwd als tegengesteld aan de natuur, maar als een integraal milieu voor mens, flora en fauna. Nu, 18 jaar later, is Biotope City terug in Eindhoven. Sinds de introductie in 2002 heeft het basisuitgangspunt van de Biotope City conferentie aan belang gewonnen door stedelijke uitdagingen als duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.

 

Maar hoe kan stedelijke natuur, die kwetsbaar is en een weloverwogen aanpak vergt, gecreëerd en geïmplementeerd worden? Beleidsmakers, opdrachtgevers, ontwerpers en bewoners kunnen veel doen om de natuur in de gebouwde omgeving te integreren. Maar, hoe helpen hun ontwerpstrategieën om uitdagingen zoals CO2-uitstoot, hitte-eilanden, luchtvervuiling, uitputting van hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit of overstromingen aan te pakken? Hoe kunnen beleidsinstrumenten een doordachte integratie van de natuur in de gebouwde omgeving stimuleren? Hoe kan de toepassing van groen daadwerkelijk bijdragen aan biodiversiteit in de stedelijke omgeving? Hoe stimuleren we een verantwoord gebruik en beheer van stadsgroen? Kortom, hoe kunnen we succesvolle natuur-stad hybriden creëren?

Deze vragen staan centraal tijdens het Biotope City Symposium, dat plaatsvindt op vrijdag 15 mei in het Klokgebouw / Strijp-S. Tijdens verschillende workshopsessies worden concrete acties en perspectieven voor beleidsmakers, opdrachtgevers en ontwerpers gepresenteerd en besproken. Bovendien reflecteren uiteenlopende experts op het nut en de noodzaak van natuurinclusief ontwerpen.

Te gast zijn onder meer:

Torsten Schröder Architect en universitair hoofddocent Duurzaamheid in Architectonisch Ontwerp TU/e

Robbert Snep Ecoloog en als senior onderzoeker Groene Steden verbonden aan Wageningen Environmental Research, WUR

Helga Fassbinder Stedenbouwkundige, publicist en initiatiefnemer van het internationale platform Biotope City

Tom van Duuren Boswachter en lid van Wilde Weelde, platform van vakbedrijven op het gebied van groenaanleg en -beheer

Bernhard Scharf Landschapsarchitect en specialist op het gebied van groen in gebouwde omgevingen

Organisatoren: Stichting Biotope City, Architectuurcentrum Eindhoven met medewerking van Technische Universiteit Eindhoven, Gemeente Eindhoven en Synchroon. Info over programma en aanmelden volgt snel. Aanmelden kan via deze link.

 

Nature-City Hybrids: Green design strategies for the city of tomorrow

Biotope City Symposium Eindhoven

Friday, May 15, 2020 Eindhoven / Klokgebouw

While we witness an increased longing for nature more and more humans are living in artificially produced dense urban centers. This symposium addresses the question how to interpret nature within cities and how nature related design strategies help to address key challenges of sustainability.

In November 2002 the first international Biotope City conference took place at the University of Technology Eindhoven. At this conference a new view on city and urban life was introduced. The city was no longer regarded as the counterpoint of nature, but as an integral environment for human beings, flora and fauna. Now, 18 years later, the international Biotope City Symposium is back in Eindhoven. Since its introduction in 2002 the basic idea of the Biotope City conference gained importance due to urban challenges like sustainable development and climate change.

But how to conceptualize, create and implement urban natures, which are vulnerable and require a well-considered approach? Policy makers, clients, designers and residents can do a lot to integrate nature into the built environment in multiple forms. How do their design strategies help to address challenges like CO2 emissions, heat islands, air pollution, resource depletion, loss of biodiversity or flooding? How can policy instruments stimulate a well-considered integration of nature in the built environment? How can the application of green actually contribute to biodiversity in the urban environment? How do we shape responsible use and management of city green? In short, how can we create nature-city hybrids?

These questions and other related issues will be tackled during the Biotope City Symposium, which takes place on Friday 15 May in the Klokgebouw /Strijp-S. Concrete actions and perspectives for policy makers, clients and designers are being presented and discussed during various workshop sessions. In addition, experts reflect on the usefulness and necessity of nature-inclusive design and construction.

The symposium is organized by Biotope City in close collaboration with Architectuurcentrum Eindhoven, Eindhoven University of Technology and Eindhoven municipality. The symposium is sponsored by Synchroon.

Register via deze link.

Guests include:

Torsten Schröder Architect and Assistant Professor of Sustainability in Architectural Design, TU/e;

Robbert Snep Ecologist and senior researcher Green Cities at Wageningen Environmental Research, WUR

Helga Fassbinder Urban planner, publicist and initiator of the international platform Biotope City

Tom van Duuren Forester and member of Wilde Weelde, platform of specialist companies in the field of landscaping and management

Bernhard Scharf Landscape architect, specialist in the area of building integrated greening

vr 15 mei
Tijd: 10:00
Locatie: Keukenconfessies Klokgebouw
Aanmelden/tickets/download
Vragen? Mail ons!
Zet in mijn agenda 05/15/2020 10:00 05/15/2020 17:00 Europe/Amsterdam Bijeenkomst: Symposium Biotope City 2020 Georganiseerd door Architectuurcentrum Eindhoven Keukenconfessies Klokgebouw
Contact
Terug naar overzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox