agenda

Architectuurexcursie: Rondje Brabant

Noord-Brabant is een bijzonder dynamische provincie. Ondernemerschap is een typisch Brabantse kracht zichtbaar op tal van gebieden: de dienstensector, de maakindustrie (smart industry), de landbouw, logistiek en vrijetijdsindustrie. De regio Zuidoost-Brabant scoort met hightech bedrijvigheid. Brainport Eindhoven is volgens het CBS zelfs een absoute koploper. Deze economische groei leidt tot tal van ruimtelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, bedrijfshuisvesting en wonen. De jaarlijkse excursie van Architectuurcentrum Eindhoven staat in het teken van de ruimtelijke ontwikkeling en kracht van Noord-Brabant…

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is er in de provincie Noord-Brabant sprake van een gespreide industriële ontwikkeling. Hieraan ten grondslag ligt het Welvaartsplan (1950) van J.E. de Quay, commissaris van de Koningin in deze jaren. Sindsdien is veel industriële bedrijvigheid, ook de hightech maakindustrie, geconcentreerd in de ‘landelijke’ haarvaten van de provincie.

Ook door de druk op de woningbouwopgave verandert het Brabantse landschap aanzienlijk. Nieuwe woonwijken schieten overal in de provincie als paddenstoelen uit de grond. Dit noopt tot de vraag hoe en waar deze dan kan worden gerealiseerd en hoe om te gaan met de bestaande woningvoorraad. De druk op de woningmarkt prikkelt ook innovatie. Eindhoven startte een zogenaamd  bouwoffensief en wil in korte tijd een groot aantal woningen realiseren om de verhitte woningmarkt wat tot rust te laten komen. Zijn flexibele bouwmethoden een antwoord? Momenteel wordt er gewerkt aan een plan voor een flexbouwproject van 500 wooneenheden aan de Castiliëlaan.

Brabant is bovendien ook het decor van tal van alternatieve woonvormen en -projecten. Er is een groeiende belangstelling voor ‘tiny houses’ en zelfbouwprojecten. Minitopia Poeldonk in Den Bosch is daarvan wellicht het bekendste voorbeeld.

Het platteland is ook op andere vlakken volop in beweging. De rurale bevolking vergrijst en krimpt; de ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap neemt af, terwijl het recreatieve gebruik van het platteland juist sterk groeit. Het platteland is ook het terrein waar de maatregelen tegen klimaatverandering vorm krijgen, bijvoorbeeld door zonne-akkers, windmolenparken en biomassa-installaties. Energietransitie en de wateropgave kunnen niet uitsluitend in de stad opgelost worden. Deze opgave vraagt om een combinatie van hoogwaardige innovatie en ruimte. Rijksbouwmeester Floris Alkemade signaleert bovendien een snelle groei van XXL-distributiecentra met name in Midden-Brabant, waar logistieke hotspot Tilburg-Waalwijk de nationale koploper is. Een ontwikkeling die inmiddels bekend staat als de ‘verdozing’ van het Brabantse landschap.

Waardevolle landschappen verdwijnen door de snelle groei van het stedelijk gebied. Brabanders zijn daarover bezorgd. Dit blijkt uit de landschapsenquête van Natuurmonumenten (maart 2019). 92% van de deelnemers aan de enquête vindt dat de overheid bij het maken van ruimtelijke plannen een grotere rol moet gaan spelen in het behoud van natuur en landschap. Van alle deelnemers maakt 81 procent zich zorgen over de ontwikkelingen in het landschap waarin zij leven.

Op donderdag 14 mei rijden we een rondje door het veranderende landschap van Noord-Brabant en bezoeken De Meeuw in Oirschot, lunchen in Oisterwijk op het voormalige KVL-terrein en gaan op bezoek bij Bruns / De Ploeg in Bergeijk…

do 14 mei
Tijd: 09:00
Locatie: vertrek Station NS
Vragen? Mail ons!
Zet in mijn agenda 05/14/2020 09:00 05/14/2020 18:00 Europe/Amsterdam Architectuurexcursie: Rondje Brabant Georganiseerd door Architectuurcentrum Eindhoven vertrek Station NS
Contact
Terug naar overzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox