actualiteit

Woningen in het buitengebied: deel 2

Woningbouwopgave is complexer dan woningen bouwen in het buitengebied. Dat stellen Cees Jan Pen, Joks Janssen en Sjors de Vries in een reactie de op publicatie Ruimtelijke ordening en bouwlocaties De potentie van woningbouw in de groene omgeving van Economisch Instituut voor de Bouw. Hierin stelt het instituut voor om een deel van de woningbouwopgave te realiseren in het landelijke, groene buitengebied. In hun reactie in het Brabants Dagblad stellen Pen, Janssen en De Vries dat dat een 20e-eeuws antwoord is op een 21e-eeuws probleem.

Het is een misvatting, stellen de auteurs in hun opiniestuk, dat bouwen in de stad complexer en duurder is dan bouwen in groene landelijke omgeving. Ook hier zijn hoge kosten aan verbonden (bouwrijp maken, aanleggen infrastructuur). Tegelijk is woningbouw niet de enige die in het buitengebied een claim op de beschikbare ruimte legt. Hier is ook sprake van een stapeling van opgaven: duurzame energie, landbouw, recreatie. Bovendien leidt bouwen in buitengebied ook tot meer verkeersbewegingen en daarmee ook tot meer uitstoot van broeikasgassen.

Het is juist de uitdaging om de woningbouwopgave te koppelen aan andere grote vraagstukken van deze tijd. Als gevolg van de klimaatverandering is duurzame verstedelijking dé grote uitdaging. We hebben behoefte aan woonwijken die wooncomfort bieden, natuurinclusief, circulair en klimaatbestendig zijn. Ook moet er meer oog zijn voor de woonbehoefte. Er is sprake van vergrijzing, huishoudens worden kleiner, mensen willen bij voorzieningen wonen. Dat zijn andere woningen dan gezinshuizen met tuin in het buitengebied.

Wat vind jij? Praat vanavond vanaf 20.00 uur mee tijdens onze online bijeenkomst over de woningbouwopgave. Meld je hier aan…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox