actualiteit

Urban Development Initiative ontvangt 1 miljoen

De komende twee jaar zoeken de gemeenten Helmond en Eindhoven, de TU/e, Brainport Development én het Duitse Fraunhofer instituut naar innovatieve oplossingen voor actuele stedelijke problemen. Dit Urban Development Initiative (UDI) krijgt 1 miljoen euro uit de RegioDeal met het Rijk. Fraunhofer levert de kennis die de gemeenten en bedrijven kan helpen om innovatieve oplossingen te vinden voor de energietransitie, snelle en duurzame woningbouw en digitale stedenbouw. De betrokken partijen zijn al een tijd bezig met de voorbereiding van concrete projecten. Zo wordt een digitale ‘twin’ gemaakt van de stad in een van de deelprojecten. Daarmee is in de computer te zien wat de consequenties zijn van maatregelen zoals het autoluw maken of het bijbouwen van veel woningen. Bijvoorbeeld voor KnoopXL rond de Fellenoord en het station.

Op gebied van de energietransitie kijken de deskundigen vooral naar warmtenetten in steden en buurten, en de bronnen die daarvoor aanwezig zijn in de regio. Bouwen moet duurzamer, sneller en goedkoper is de gedachte achter de projecten. Daarvoor gaan de teams van UDI ook de bouw van tijdelijke woningen in buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan in Eindhoven en in Brainport Smart District in Brandevoort-Helmond onder de loep nemen. In Eindhoven krijgt het LivingLab040 extra aandacht en in Helmond de bouw later dit jaar van de eerste 52 van 500 tijdelijke woningen door mHome uit Nijmegen. Beeld: LivingLab040

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox