actualiteit

Trudo wint Dirk Roosenburgprijs 2023

Woningcorporatie Trudo is de winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2023. Dat maakte jurylid Violette Schönberger bekend in een volle Podiumzaal van Natlab. Het was de 18e keer dat de prijs werd uitgereikt en voor het eerst werd niet een project maar een opdrachtgever gelauwerd. De publieksprijs ging naar het project Made by NRE. Dit project ontving 818 van de in totaal 2578 uitgebrachte stemmen (de Trudo Toren ontving 566 stemmen en Donna 407).

In totaal waren er acht projecten genomineerd voor de prijs, waarvan vier met Trudo als opdrachtgever. Dat is een opmerkelijke prestatie van de Eindhovense woningcorporatie. Bij het Veemgebouw vertaalde het opdrachtgeverschap zich in een interessant en gemengd programma, dat een kernkwaliteit van het project werd. Het Waaggebouw in Woensel-West komt voort uit de jarenlange betrokkenheid van Trudo bij de stedelijke vernieuwing van de wijk. Lef en doorzettingsvermogen waren hier cruciaal. Met de Trudo Toren maakt de corporatie een architectonisch en duurzaam statement. Pannenhoef Leemerhoef is ontworpen, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Daarbij was onder meer het hergebruik van materialen een belangrijk uitgangspunt, en daarmee de overgang van een lineaire naar een circulaire bouwwereld. Elk project is daarmee uniek en in deze veelzijdigheid schuilt de kracht van de woningcorporatie. En dat alles, boven alles, met sociale woningbouw.

Verder signaleerde dat de laatste jaren de realisatie van ruimtelijke kwaliteit onder druk staat. Het marktdenken heeft met name op de woningmarkt toegeslagen waardoor de huidige verdeling van welvaart en ruimte scheef groeit. Al geruime tijd klinkt de roep om met name op het gebied van wonen en ruimte de bakens te verzetten. Bovendien werkt Eindhoven momenteel aan een flinke schaalsprong en bijbehorende woningbouwopgave. Juist een woningcorporatie als Trudo laat zien hoe kwaliteit en de opgave om betaalbare woningen te realiseren samen kunnen gaan.

Al decennialang geeft deze woningcorporatie met een progressieve, innovatieve en sociale aanpak vorm en kleur aan de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. Met de toekenning van de Dirk Roosenburgprijs 2023 aan Trudo vraagt deze jury aandacht voor het belang van goed opdrachtgeverschap, voor de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen en voor Eindhoven in het bijzonder. Lees hier het juryrapport.

 

 

Dat goede opdrachtgeverschap is ook een kernkwaliteit van het project Made by NRE, dat werd geïnitieerd door Houben en Van Mierlo Architecten. Het was de eerste keer dat het bureau een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) deed met zowel bewoners als ondernemers. Dat resulteerde in vier uitgesproken gebouwen. Tijdens het ontwikkelproces ontstond een sterke sociale cohesie die ook na oplevering is blijven bestaan. Deze cohesie is onder meer zichtbaar in de zogenaamde ‘tussenruimte’, de informele ontmoetingszones tussen de diverse gebouwen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox