actualiteit

Steun voor woningbouwproductie in Regio Eindhoven

Drie woningbouwprojecten in het Stedelijk Gebied Eindhoven krijgen steun van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken waardoor er meer betaalbare woningen worden gebouwd. In totaal krijgt de regio 12,5 miljoen euro van het rijk voor het versnellen van de woningbouw. Die bijdrage moet door de gemeente en de provincie nog verdubbeld worden. Met de rijksbijdrage worden projecten voor de bouw van zo’n 1800 (betaalbare) woningen in Eindhoven, Helmond en Geldrop gefinancierd.

Daarmee is het probleem van het tekort aan betaalbare huizen zeker niet opgelost In de regio niet, maar ook landelijk niet. De 25 grootste branche- en belangenverenigingen in de woningbouw hebben onlangs, in februari 2021, een akkoord gesloten waarin staat dat tot 2030 maar liefst 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd. Deze Actieagenda Wonen is een oproep aan de politiek om de juiste voorwaarden te creëren en met extra geld over de brug te komen. Het akkoord bevat zeven aanbevelingen:

• Snellere en voorspelbare besluitvorming en procedures: de tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen is nu gemiddeld zeven jaar. Veel te lang. Partijen maken samen met het Rijk een plan om te bevorderen dat het sneller kan.
• Er komt een minister met een verantwoordelijkheid voor wonen, ruimte en leefomgeving. Deze minister coördineert de woningbouwopgave en de ruimtelijke ordening. Er worden in regionale investeringsagenda’s afdwingbare afspraken gemaakt met gemeenten, provincies, marktpartijen en woningcorporaties over de verdeling van de te bouwen woningen.
• Splitsen van woningen en hypotheken moet makkelijker worden gemaakt. Dan kan het bestaande woningaanbod beter worden benut voor betaalbare huur en koop (waaronder collectieve woonvormen).
• Een structurele rijksbijdrage van 300 miljoen euro aan verbetering van leefbaarheid: het Volkshuisvestingsfonds. Het leefbaar maken en houden van wijken in steden en dorpen vergt een lange adem, tijdelijke rijksbetrokkenheid sorteert te weinig effect.
• Beleggers en ontwikkelaars verhuren/verkopen 25 procent van hun nieuwbouwwoningen in het middensegment, bij voorrang aan starters en huishoudens die doorstromen vanuit de sociale huursector. Daarnaast verhuren/verkopen ze 25 procent aan andere voorrangsgroepen, die de gemeente aanwijst.
• Woningcorporaties zetten meer seniorenmakelaars in om (oudere) huurders te begeleiden naar beter bij hen passende woningen, waaronder koopwoningen, zorgwoningen en geclusterde woonvormen. Het komt nu vaak voor dat ouderen in een grote gezinswoning blijven zitten en die zo ‘bezet houden’ voor gezinnen.
• Gemeenten, woningcorporaties en nutsbedrijven intensiveren hun schuldhulpverlenings- en signaleringsbeleid. Er wordt intensiever samengewerkt om het oplopen van betalingsachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox