actualiteit

Provincie en Eindhoven bundelen krachten

Een grote en duurzame stedelijke groei van het Eindhovense centrum, de spoorzone en Eindhoven Internationale Knoop XL (Fellenoord), is essentieel voor de ontwikkeling van zowel de gemeente, de Brainportregio als het stedelijk netwerk van Brabant. Om die schaalsprong in goede banen te leiden, bundelen provincie en gemeente hun krachten. Agenda’s en mogelijke toekomstige investeringen voor de grote ontwikkelingen worden door de partijen gekoppeld. Daarbij wordt ook actief de samenwerking gezocht met externe partners. Dit alles is vastgelegd in een samenwerkingsagenda die  door het college van Gedeputeerde Staten en het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld.

De provincie en gemeente zetten in op een langjarige samenwerking, tenminste tot 2040. Zo zorgen ze dat opgaven voor Eindhoven Internationale Knoop XL zowel inhoudelijk als financieel met elkaar verbonden zijn. Brainport Eindhoven is de motor van de Brabantse economie en een van de drie economische kerngebieden van Nederland. Om deze status te behouden en te versterken, is het nodig de aantrekkingskracht voor mensen, investeerders en bedrijven te verbeteren. Daarom werken de provincie, de regiogemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven én stichting Brainport samen met het Rijk. Dit jarenlange commitment heet de Brainport Nationale Actieagenda. Belangrijk onderdeel daarvan is de versterking van het regionale woon-, werk- en leefklimaat (inclusief mobiliteit).

De Brainportregio is nationaal en internationaal in trek. Jong, oud, studenten, kenniswerkers willen hier wonen en werken. Daarmee groeit ook de urgentie en behoefte aan betaalbare woningen, in een veilige en aantrekkelijke omgeving met excellente voorzieningen, hoogwaardig groen en een goede bereikbaarheid. Bron: provincie Noord Brabant.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox