actualiteit

Ook BNA wil ‘circulair’

Tijdens de week van de Circulaire Economie lanceerde de BNA de handreiking ‘Samen Circulair‘ met als doel: ‘de overgang naar duurzaam bouwen versnellen en onze klimaatdoelen behalen’. Het document benadrukt de relevantie van architecten bij het realiseren van een leefbare toekomst in een dichtbevolkt Nederland. Ze zijn niet alleen experts in ontwerpen maar ook in het samenbrengen van diverse groepen mensen en ideeën. Samen circulair geeft concrete actiepunten voor verschillende partijen, inclusief de overheid, om samen de ruimtelijke veranderingen sneller te laten plaatsvinden. Er worden 6 belangrijke voorwaarden genoemd:

  • Visie en regie op duurzame omgevingskwaliteit
  • Hergebruik als de regel, niet de uitzondering
  • Carbon-based als het nieuwe normaal
  • Verantwoorde aanscherping van normen
  • Digitale samenwerking als katalysator
  • Een klimaat waarin iedereen erbij hoort

Door de krachten te bundelen, kunnen architecten innovatieve oplossingen ontwikkelen en de uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat en duurzaamheid effectief aanpakken, stelt de BNA. De

Datum: 20 maart 2024

Beeld: Samen circulair

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox