actualiteit

Dromen in de Generalenbuurt…

Begin 2019 startte STUDIO 1:1 in opdracht van Architectuurcentrum Eindhoven een inventariserend en ontwerpend onderzoek in de Eindhovense Generalenbuurt: een typisch Nederlandse woonbuurt grotendeels gebouwd in de jaren 1963-1968. Dit resulteerde in het rapport ‘Kansen in Transformatiewijken’, dat in november 2029 werd gepresenteerd aan wethouder Rik Thijs.

De buurt staat, net als veel andere Nederlandse wederopbouwwijken, aan de vooravond van belangrijke transities. De woningen en gebouwen moeten worden verduurzaamd en van het gasnet gekoppeld. De wijk is door de gemeente aangewezen als een van de drie pilotwijken ‘aardgasvrij-voorbereid’. Dit biedt ook kansen om de wijk klimaatbestendig te maken. Wat dat bederft werkt de gemeente ook aan kaarten waarop de afwatering van de buurt is in getekend. Daarmee wordt snel inzichtelijk welke kansen er zijn om bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer af te koppelen.

Buurtbewoners onderzoeken, in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Eindhoven, wat er nodig is voor een aardgasvrije Generalenbuurt. Buurkracht ondersteunt, mobiliseert en verbindt buren naar een aardgasvrije buurt. Er is een meedenkteam opgericht dat in ruim anderhalf jaar tijd heeft gekeken naar de mogelijkheden om toe te werken naar een aardgasvrije buurt. Gebleken is dat volledig zonder aardgas wonen nu nog een brug te ver is. De conclusie is dat het voor deze buurten het meest zinvol is om wel alvast voorbereidende maatregelen te treffen voor een aardgasvrije toekomst.

Inmiddels is er ook een Buurtplan, door bewoners voor bewoners, opgesteld. Opmerkelijk is dat de bewoners, particuliere woningbezitters, niet alleen een visie hebben ontwikkeld op de mogelijke maatregelen ter voorbereiding op aardgasvrij wonen. Ook bevat het Buurtplan de ambitie om de leefbaarheid te versterken:

‘We stellen daarom voor om een start te maken voor een Buurtplatform met een meedenkteam liefst in de vorm van een coördinerend(e) en ondersteunend(e) Buurtplatform met draagvlak bij veel bewoners. Een Buurtplatform kan de voortgang van alle activiteiten steunen: zowel de activiteiten rond de energietransitie en de buurtactiviteiten die zorgen voor meer leefbaarheid en meer meedoen in de buurt. Het meedenkteam stelt voor om in 2020 een Buurtplatform op te richten.’

Er is dus een hoop dynamiek in de wijk, maar kunnen de verschillende uitdagingen ook met elkaar worden verbonden? Zijn de bewoners te verleiden tot participatie en actie? Welke ruimtelijke scenario’s levert dit op? Architectuurcentrum Eindhoven ziet kansen in het koppelen van ontwerpkracht aan initiatieven in de Generalenbuurt. Medio juni 2020 gaan we aan de slag in de Generalenbuurt zowel met bewoners als ontwerpers. Daarvoor zijn we nog op zoek naar buurtbewoners die mee willen dromen over de toekomst van hun wijk, en de input willen geven tijdens de geplande workshop. Meer weten, of meedoen? Neem dan contact met ons op…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox