actualiteit

‘Making architecture’ op de TU/e

Sinds 2015 vindt er op de TU/e de lezingenreeks ‘Making Architecture’ plaats. Op donderdag 14 februari zijn te gast Hilde Daem en Johannes Robbrecht (Robbrecht en Daem Architecten) en Thomas Rau (RAU). De uitgenodigde architecten reflecteren op hun banadering van ‘architectuur maken’ aan de hand van enkele gerealiseerde projecten. Het werk van het Belgische architectenduo (-echtpaar) Robbrecht en Daem wordt vaker geschaard onder de benamingNieuwe Eenvoud, een architectuurstroming die de laatste decennia van de 20e eeuw tot ontwikkeling kwam. Naast Robbrecht en Dame worden ook Stéphane Beel, Christian Kieckens en Wim Cuyvers tot de stroming gerekend. De stijl wordt gekenmerkt door een minimalistische, sobere vormentaal. Het werk van Thomas Rau daarentegen is geworteld in zoektocht naar de betekenis van duurzaamheid en architectuur. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. De gratis lezingen starten om 19.00 u, de voertaal is Engels. TU/e studenten schrijven in via de website van Anarchi. Anderen kunnen een mail sturen naar: ir@anarchi.cc. Foto Christiaan Huygens College, Eindhoven, ontworpen door RAU.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox