actualiteit

Kiezen én delen…

Er zijn ruimtelijke keuzes nodig voor het landelijk gebied. Hier ligt een dringende taak voor het nieuwe kabinet, anders zal de leefbaarheid en de kwaliteit van het landelijk gebied verder achteruitgaan, terwijl er juist ook kansen liggen om het landelijk gebied vitaler te maken. Dat is de boodschap van de ‘Studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied’, die zich op verzoek van de Tweede Kamer heeft gebogen over de vraag hoe we alle ruimtelijke claims een plek kunnen geven en tegelijk de vitaliteit en kwaliteit van de leefomgeving op het platteland op peil kunnen houden.

In het landelijke gebied speelt een meervoudige problematiek van stikstofdepositie, uitstoot van broeikasgassen, watertekorten, biodiversiteitsverlies, bodemdaling, tekortschietende waterkwaliteit en verzilting én een veranderende demografie (krimp, vergrijzing). Daar komt bij dat er de komende decennia veel ruimte nodig is voor de energietransitie met wind, zon en warmtegebruik, voor aanpassingen aan klimaatverandering en verschillende vormen van ‘verstedelijking’, inclusief bedrijventerreinen, logistieke- en datacenters. En, in ons land is alle ruimte al bestemd. Het is volgens de studiegroep ‘kiezen én delen’: multifunctionaliteit van het gebruik van de ruimte in het landelijk gebied moet uitgangspunt zijn, tegelijk kan daarmee niet aan alle vragen om ruimte worden tegemoet gekomen. Dit vraagt meer regie op ruimtelijke ontwikkeling en het vergt dat indringende keuzes in het landelijk gebied worden gemaakt. Lees hier het rapport Kiezen én delen van de studiegroep.

De Brabantse architectuurcentra, TIAFF en AR-TUR uit Turnhout agenderen deze problematiek in een aantal verkennende lezingen. De eerstvolgende staat gepland op woensdag 2 juni om 20.00 uur. Dan staat de vraag centraal hoe de klimaatopgave, landschap- en natuurontwikkeling én woningbouw kunnen samengaan…

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox