actualiteit

Enquete project Cities 4.0

Hoe zie jij de regionale kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid? Brainport Development is in het kader van het Europese project Cities 4.0 op zoek naar inwoners, bedrijven en kennisinstellingen die hierover hun mening willen geven. Een vergelijkbaar onderzoek wordt ook in Bologna (Italië), Leuven (België) en Turku (Finland) uitgevoerd, met als doel om internationale samenwerkingskansen voor bedrijven te identificeren en het in kaart brengen van problemen en fricties als het gaat om duurzaamheidsacties. Zo willen de onderzoekers beter begrijpen welke oplossingen nodig zijn om sneller te kunnen verduurzamen.

Het invullen van de enquête is anoniem en duurt maximaal 15 minuten. De vragen zijn geformuleerd in het Engels. Vul deze link enquête in.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox