actualiteit

Eindhoven Museum wil uitbreiden

Eind januari is er hopelijk zicht op het voorlopige ontwerp voor de uitbreiding van het Eindhoven Museum in de Genneper Parken. Er wordt dan een keuze gemaakt tussen de twee scenario’s.

Vonk, zoals het nieuwe museum gaat heten, is een uitbreiding van het huidige PreHistorisch dorp. Het museum wil ongeveer het dubbele aantal vierkante meters zodat er ook ruimte komt voor de collectie met Eindhovense historische objecten die nu nog in een depot worden bewaard.

De voorkeur van enkele betrokkenen is om het museum uit te breiden op de locatie waar nu nog rijschool Leeuw aan de Boutenslaan zit. Ook omdat deze variant de natuur in de Genneper Parken het minst aantast. Het is volgens de initiatiefnemers dan zelfs mogelijk extra meters groen toe te voegen ten opzichte van de huidige situatie. Het tweede scenario voorziet in een uitbreiding op de plek waar nu de Dahliatuin is gevestigd. Of het eerste scenario haalbaar is mede afhankelijk van of de gemeente een andere locatie vindt voor de rijschool.

Tegelijk nemen ook de zorgen over de uitbreidingsplannen toe. Dat bleek tijdens een online informatie bijeenkomst op donderdag 21 januari 2021. Omwonenden kwamen zelf met een derde scenario: helemaal niet uitbreiden. Maar dat is voor het museum geen optie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox