actualiteit

Eindhoven Evergreen

De belangstelling voor groen in de stad neemt de laatste jaren enorm toe. En, dat is niet zo gek, nu de klimaatopgave een van de belangrijkste stedelijke uitdagingen is geworden. Steden kampen immers met stijgende temperaturen en periodieke wateroverlast door hevige regenbuien. Groen, in de vorm van parken en plantsoenen, kan een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van de stad. Bomen werken als een airconditioning, parken en open groene ruimtes kunnen worden ingezet om overtollig hemelwater te bergen.

In Eindhoven gaat die aandacht voor het stedelijke groen al meer dan honderd jaar terug. Na het ontstaan van Groot-Eindhoven maakte G.C. Kools, destijds directeur Gemeentewerken van de nieuwe gemeente, al werk van de aanleg van parken en plantsoenen. Hij werkte daarbij vaak samen met landschapsarchitect Dirk Tersteeg, die in Eindhoven een groot aantal parken ontwierp waaronder het stadswandelpark en het Philips De Jonghpark.

Inmiddels kent Eindhoven zo’n 85 parken. Ze zijn nu door Ton Langenberg en Norbert van Onna gedocumenteerd in een prachtige publicatie: Eindhoven Evergreen. Een compleet boek over het stadsgroen van Eindhoven.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox