actualiteit

Destination EIN op stoom

Architectuurcentrum Eindhoven gelooft in ontwerpkracht. Ontwerpers verbeelden en verbinden. We zijn er van overtuigd dat het van belang is om de ruimtelijke toekomst van Eindhoven te bespreken met zowel bewoners als professionals. Eind 2016 hebben Douwe Boonstra, Jelle Houben, Theo Hauben en Architectuurcentrum Eindhoven het initiatief genomen voor Destination EIN. Een activiteiten- en onderzoeksprogramma met een finale in 2020 wanneer de gemeente Eindhoven 100 jaar bestaat en Architectuurcentrum Eindhoven 25 jaar. In deze nieuwsbrief een globaal overzicht van het project en de actuele stand van zaken…

Expertmeetings en interviews

In 2016 en 2017 zijn we begonnen met meetings waar uiteenlopende deskundigen en betrokkenen aan hebben deelgenomen. Ook hebben we experts uitgenodigd om te reflecteren op de stedelijke ontwikkelingen en er zijn tal van interviews afgenomen. Een aantal interviews zijn gedocumenteerd op onze website.

Joachim Declerck signaleerde, na zijn bezoek aan Eindhoven, een duidelijke tweedeling. Gebieden met de dynamiek van de Brainport en achterblijvende stadsdelen. Met andere woorden een Eindhoven van de eerste snelheid en een Eindhoven van de tweede snelheid. Hij pleit er voor om stedelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, niet uitsluitend als ruimtelijke ontwerpgaven te zien, maar om te onderzoeken of en hoe deze te koppelen zijn aan sociale en maatschappelijke opgaven.

Thom Aussems, voormalig directeur-bestuurden van Sint-Trudo en ook al enkele keren te gast als spreker bij Architectuurcentrum Eindhoven, spreekt met groet regelmaat over stedelijke ontwikkelingen. Hij presenteerde op 28 september 2018 de publicatie Urban Complexity, case Eindhoven. Het boek laat zien dat de eenzijdige focus op fysiek-ruimtelijke vraagstukken uiterst risicovol is. Thom Aussems breekt een lans om bij ruimtelijke vraagstukken oog te hebben voor sociale en maatschappelijke opgaven.

In 2018 hebben we de drie supervisors van de gemeente Eindhoven –  Adriaan Geuze, Winy Maas en Kees Christiaanse – uitgenodigd om te reflecteren op actuele stedelijke ontwikkelingen. Ze bespraken de ruimtelijke dynamiek van Brainport: het Eindhoven van de eerste snelheid.

2019 Onderzoek in de Wijk: de Generalenbuurt

Begin 2019 zijn we samen met Studio 1:1 gestart met een onderzoek naar de tweede snelheid. Na een breed opgezette analyse, zijn we nu meer in detail de Generalenbuurt aan het onderzoeken. Een klankbordteam begeleidt Studio 1:1. In dit team hebben zitting: Angelique Bellemakers (Woonbedrijf); Douwe Boonstra (Studio M10); Thijs van Spaandonk (The Cloud Collective); Leonne Cuppen (Architectuurcentrum Eindhoven ). Deze analyses monden uit in een kansenkaart die de onderlegger vormt voor enkele ontwerpsessies eind 2019.

2019 Ontwerpstudies/scenario’s

Doel van de ontwerpsessies is het ontwikkelen van ruimtelijke scenario’s voor de door Studio 1:1 geanalyseerde Generalenbuurt. Deze workshops worden begeleid door Thijs van Spaandonk. Architecten en ontwerpers die zich betrokken voelen bij deze opgaven en Eindhoven kunnen meedoen.

2020 Finale: Stadmakersmarkt

Architectuurcentrum Eindhoven heeft de ambitie om in het jaar dat Eindhoven 100 jaar bestaat het netwerk van Eindhovense stadmakers bijeen te brengen en tot gemeenschappelijke gesprekken verleiden. We willen een groot aantal van de Eindhovense stadmakersinitiatieven een podium geven. We focussen op een combinatie van city safari en congres. Voor dit project zijn we op zoek naar sponsoring. Meedoen met dit jubileumproject? Laat het ons weten.

2019/2020 Lezingen en debat

Sinds 1995 is Architectuurcentrum Eindhoven HET platform voor discussie, debat en kennisuitwisseling over ruimtelijk ontwerp van de stad en de regio. Op onze plek in Natlab zijn we succesvol in het organiseren van zowel grote stadsdebatten (180 bezoekers) als kleinere expertbijeenkomsten. In 2019 werken we aan een uitdagend programma met tal van prikkelende sprekers. Zie onze website voor de actuele informatie en agenda.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox