actualiteit

Destination EIN op stoom

Begin 2019 startte STUDIO 1:1 in opdracht van Architectuurcentrum Eindhoven een inventariserend en ontwerpend onderzoek in de Eindhovense Generalenbuurt. Het is een typische Nederlandse woonbuurt, grotendeels gebouwd in de jaren 1963-1968. De buurt staat, net als veel andere Nederlandse wederopbouwwijken, aan de vooravond van belangrijke transities. De woningen en gebouwen moeten worden verduurzaamd en los worden gekoppeld van het gasnet. De buurt zelf wordt opgenomen in een ecologische verbindingszone. Deze noodzakelijke veranderingen bieden kansen om de buurt klimaatbestendig te maken. Maar hoe? Kunnen de verschillende uitdagingen met elkaar worden verbonden? Zijn de bewoners te verleiden tot participatie en actie? Welke ruimtelijke scenario’s levert dit op?

Architectuurcentrum Eindhoven gelooft in ontwerpkracht. Ontwerpers verbeelden en verbinden. Wij zijn ervan overtuigd dat het van belang is om de ruimtelijke toekomst van stad en land integraal te bespreken. Met aandacht voor landschappelijke, architectonische, sociale, economische, technologische en culturele aspecten en in dialoog met zowel betrokkenen in de wijk als met specialisten die actief zijn in deze disciplines. Dit geloof in ontwerpkracht vormde het uitgangspunt voor het project Destination EIN dat we in 2016 zijn gestart, een activiteiten- en onderzoeksprogramma met een finale in 2020 wanneer Architectuurcentrum Eindhoven 25 jaar bestaat. Destination EIN begon met meetings waar uiteenlopende deskundigen en betrokkenen aan hebben deelgenomen. Ook hebben we experts uitgenodigd om te reflecteren op de stedelijke ontwikkelingen en zijn er tal van interviews afgenomen.

Een van deze experts is stedenbouwkundige en stadsonderzoeker Joachim Declerck. Hij signaleerde bij zijn bezoek aan Eindhoven een duidelijke tweedeling: gebieden met de dynamiek van de Brainport en achterblijvende stadsdelen. Met andere woorden: een Eindhoven van de eerste snelheid en een Eindhoven van de tweede snelheid. Hij pleitte ervoor om stedelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, niet uitsluitend als ruimtelijke ontwerpopgaven te zien, maar om te onderzoeken of en hoe deze te koppelen zijn aan sociale en maatschappelijke opgaven.

Dit uitgangspunt vormde de basis van dit eerste onderzoek naar de Generalenbuurt. STUDIO 1:1 onderzocht in eerste instantie de ruimtelijke opzet, het groen, de bebouwing, maar ging ook in gesprek met de bewoners en bracht de beleving en het gebruik van de publieke ruimte in kaart. Dit boekje is hiervan het resultaat. Deze publicatie biedt een inspirerend beeld van hun aanpak en de resultaten van deze inventarisatie. Doel van deze analyse was de productie van een kansenkaart die de onderlegger vormt voor vervolgonderzoek, dat zal bestaan uit ontwerpworkshops waarin de vraag centraal staat hoe deze buurt toekomstbestendig gemaakt kan worden. In november presenteren we de eerste resultaten. Informatie volgt na de zomer…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox