actualiteit

De productieve stad…

Eind 2020 verscheen de studie Ecosystemen van werk in de stad; veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus geschreven  door Bernadina Borra en Gert Urhahn. In deze studie komen twee belangrijke actuele opgaven in de stedelijke ontwikkeling samen. Enerzijds de zoektocht naar alternatieve planningsaanpakken, die inspelen op de uitdagingen van stedelijke inbreiding, soms ook wel aangeduid met de  ‘organische gebiedsontwikkeling’ of ‘spontane stedenbouw’. Anderzijds het vraagstuk van het behouden en uitbreiden van de werkruimte in de stad. Een onderwerp dat Eric Frijters momenteel als gastprogrammamaker van Architectuurcentrum Eindhoven onderzoekt.

Deze studie laat zien dat juist de combinatie van beide opgaven kansen biedt. centraal daarbij de betekenis van nieuwe partijen binnen de stedelijke economie. Als gevolg van diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn er naast de traditionele partijen, zoals overheden, ontwikkelaars en corporaties, ook nieuwe sleutelfiguren op het speelveld verschenen. De auteurs onderscheiden er vier:

1) de regisseurs die vanuit een specifieke doelstelling kaders en randwoorden creëren om zo de ontwikkeling van werkruimte in de stad te stimuleren,

2) de operators die op het schaalniveau van het gebouw(complex) werken en werkruimte creëren voor specifieke doelgroepen,

3) de bewuste investeerders die op het niveau van een gebouw en gebied opereren en eigen en/of vreemd vermogen beschikbaar stellen voor vastgoedprojecten en

4) de wegbereiders met visie en lef die met andere ogen naar de opgave kijken en daarmee de weg plaveien voor een innovatieve aanpak.

Deze vier posities komen aan de hand van twintig uitvoerig beschreven casestudies aan de orde. Casussen die laten zien hoe er op deze plekken op een vernieuwende manier wordt gewerkt aan het stimuleren en versterken van (betaalbare) werkplekken. Na een analyse van deze casussen formuleren de auteurs in het laatste hoofdstuk acht aanbevelingen. Download hier de publicatie. Foto: TAQ / Strijp-T / Patrick Meis

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox