actualiteit

Verdichtingsnieuws: lezing Vriendelijke Verdichting

In de Woondeal die is gesloten tussen Rijk, provincie en het Stedelijk Gebied Eindhoven, heeft de gemeente Eindhoven afspraken gemaakt om tot 2040 35.000 à 40.000 woningen te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Uit de studie Ontwikkelperspectief Centrum blijkt dat er ruimte is voor maximaal 21.000 woningen binnen de Ring, mits aan alle randvoorwaardelijke maatregelen op het gebied van mobiliteit, groen en water wordt voldaan.

Het Academisch genootschap organiseert samen met Stichting Beter Eindhoven op donderdag 29 juni 2023, aanvang 20.00 uur, een bijeenkomst over de verdichting van de Eindhoven. Special willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de mogelijkheden van wat zij ‘Vriendelijke Verdichting’ noemen: woningbouw die niet hoger is dan 5 of 6 lagen met levendige openbare ruimtes en met veel lichtinval op straat en pleinen.

Veel grote Europese steden zijn in de negentiende eeuw uitgebreid op basis van uitbreidingsplannen met bouwblokken die zo’n 5 a 6 lagen tellen. Een mooi voorbeeld is de uitbreiding van Barcelona op basis van de plannen van Ildefons Cerdà (1815-1876). Zijn ‘Eixample’ (Catalaans voor uitbreiding) is wereldberoemd en bestaat uit bouwblokken van 113 bij 113 meter. De straten hebben een standaard breedte van 20 meter. De hoeken van de woonblokken zijn afgeknot. Dit vergrootte de zichtbaarheid voor het verkeer en zorgde voor extra zonlicht op staat. De gebouwen mochten aanvankelijk niet hoger worden dan 16 meter. In de groene binnenruimtes van de woonblokken kon een veilig sociaal leven ontstaan.

Kan de Eindhovense verdichtingsopgave ook op een vergelijkbare ‘vriendelijke’ manier worden aangepakt? Daarover spreken Thom Aussems, voormalig directeur van woningcorporatie Trudo en duurzaamheidsexpert Ronald Rovers. Aanmelen vai de website van het Academisch Genootschap.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox